Netrådgivning

Skriv til Veterancentrets netpsykologer, hvis du oplever
problemer i relation til din udsendelse. Det gælder også
pårørende, og hvis det er lang tid siden, du var udsendt.

Skriv til os