Netrådgivning

Skriv til Veterancentrets netpsykologer, hvis du oplever
problemer i relation til din udsendelse. Det gælder også
pårørende, og hvis det er lang tid siden, du var udsendt.

Skriv til os
Preview_faa_hjaelp_bottom

Hvornår bør jeg søge hjælp?

Vi anbefaler dig at søge hjælp, hvis:

  • du begynder at isolere dig
  • dine tanker og følelser om oplevelserne forbliver de samme, og du ikke kan få dem på afstand. De mest markante reaktioner skal helst aftage efter tre til fire uger.
  • Du udvikler fysiske symptomer som jævnlig hovedpine, kvalme, svimmelhed og diffuse smerter.
  • Du fungerer ikke i dit normale liv
  • Du bliver mere og mere irritabel og opfarende og ukoncentreret.
  • Du bliver ved med at have mange selvbebrejdelser og skyldfølelser.
  • Dit forbrug af fx alkohol, medicin og andre stimulanser stiger kraftigt.
  • Du er bekymret og vil gerne snakke med en udenforstående.

Hvis du har andre problemstillinger relateret til din udsendelse, er du stadig velkommen til skrive til os.